Bel of WhatsApp Reint 06 22372332

Aankoop of verkoop van productierechten

Als landbouwer heeft u de mogelijkheid om productierechten aan te kopen of te verkopen. Productierechten bestaan bijvoorbeeld uit leveringsrechten, fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten. Ze vormen de basis voor uw inkomsten en levensonderhoud.

Plan een gesprek in

Op basis van deze rechten is uw bedrijf georganiseerd. Wanneer u te weinig productierechten heeft dan kan het interessant zijn om nieuwe productierechten aan te kopen of te leasen.

Het kan ook voorkomen dat u productierechten over heeft vanwege minder dieren op uw bedrijf of minder landbouwgrond. Is dit het geval dan adviseren wij om deze productierechten te verkopen of te verleasen. Of dit aantrekkelijks is voor uw bedrijf hangt van veel factoren af. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik kan u dan laten zien wat de mogelijkheden zijn.

Reint Bruins Makelaardij BV is uw partner voor agrarisch vastgoed in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Als gecertificeerd agrarisch makelaar en agrarisch taxateur kan Reint Bruins u van dienst zijn met de onderstaande aspecten.

Rondom de aankoop of verkoop van productierechten heeft Reint Bruins ruime ervaring en is hij op de hoogte van de complexe regelgeving en marktontwikkelingen. Hij denkt graag met u mee over de mogelijkheden. Zowel wat betreft de fiscale als de juridische kant.

Ledenleveringsrechten (LLB's)
Fosfaatrechten

Mogelijkheden ledenleveringsrechten

Teelt u suikerbieten? De LLB’s (ledenleveringsbewijzen) zullen u niet vreemd in de oren klinken. Wilt u beginnen met de suikerbietenteelt op uw akkerbouwbedrijf? Dan bent u verplicht om LLB’s aan te kopen.

Aan het leveren van suikerbieten zit een leveringsplicht gekoppeld van 85%. Eén ledenleveringsbewijs is goed voor het telen van 1 ton suikerbieten met 17% suiker.

Wanneer u wilt starten met de suikerbietenteelt heeft u 500 LLB´s nodig. Deze kunt u aankopen, mits er voldoende aanbod is. Naast het aankopen van de LLB´s draagt u € 5,50 per LLB af aan de fabriek.

Meer over ledenleveringsrechten

Fosfaatrechten melkveehouderij

Heeft u een bedrijf met melkvee? Dan heeft u fosfaatrechten nodig om dit melkvee te mogen houden. Had u in 2015 al melkvee en ook op 1 januari 2018 ? Het melkvee dat u hield op 2 juli 2015 bepaalt dan hoeveel fosfaatrechten u ontvangt.

In 2018 kwam de overheid met een nieuwe regeling om de fosfaatproductie in de melkveehouderij te reguleren. Ieder melkveebedrijf krijgt een maximaal te produceren hoeveelheid fosfaat toegewezen, het fosfaatquotum. Het fosfaatplafond is in het verleden al een keer vastgesteld op 172.9 miljoen kilo fosfaat. Dat was onderverdeeld in een quotum voor de melkveehouderij van 84.9 miljoen kilo fosfaat en het andere deel van het quotum toegekend aan de pluimvee- en aan de varkenshouderij.

Meer over fosfaatrechten

Neem vrijblijvendcontact met mij op