Bel of WhatsApp Reint 06 22372332

Erfpacht en/of pachtzaken

Weet u welke vorm van pacht op uw bedrijf van kracht is? Omdat de overheid in 2007 een aantal regels rondom de pachtwetgeving heeft aangepast is hierdoor meer geliberaliseerd. Voor deze aangepaste pachtvorm heeft de overheid verschillende regels en voorwaarden vastgesteld.

In de volgende situatie kunt u te maken krijgen met deze pachtwetgeving:

  • Indien er bedrijfsopvolging plaats vindt;
  • Als er een aanpassing nodig is in de pachtprijs of bij een geschil met de verpachter over de pachtprijs;
  • Indien de pacht wordt beëindigd;
  • Zodra de verpachte grond wordt verkocht.

Erfpacht

Is er op uw bedrijf sprake van erfpacht? In dat geval betaald u een bedrag aan de eigenaar van de grond waardoor u deze grond mag gebruiken om bijvoorbeeld op dat land gewassen te verbouwen. Dit noemen we insteek. Erfpacht kan interessant zijn voor uw bedrijf omdat het een goed alternatief voor eigendom is. Als er sprake is van bedrijfsuitbreiding kunt u dus gebruik maken van erfpacht. Het erfpachtrecht is ook terug te kopen en heeft voor landbouwgrond altijd een minimale duur van 26 jaar.

Uw bedrijf uitbreiden met erfpacht

Bij uitbreiding van uw bedrijf middels erfpacht zult u samen met de verpachter een erfpachtovereenkomst opstellen. Hierin worden de erfpachtvoorwaarden benoemd. Daarnaast worden onder andere de duur van het erfpachtrecht, de canon, canonherziening en de situatie bij het einde van de erfpacht opgenomen.

Wanneer u financiële ruimte nodig heeft is er ook de mogelijkheid om erfpacht toe te passen. U verkoopt uw eigendom dan onder voorbehoud van het recht van erfpacht. Op deze manier behoudt u de grip op uw vastgoed en creëert hiermee direct financiële ruimte.

Geliberaliseerde pacht

Een geliberaliseerde pacht wordt aangegaan voor een kortere periode namelijk van 1 tot 6 jaar. Na deze periode is het voor u niet zeker of u de landerijen opnieuw in gebruik kan nemen. Dit wordt continuatierecht genoemd. Voor deze pachtvorm bestaat geen vastgestelde vergoeding per hectare. Vooral investeerders en de overheid maken doorgaans gebruik van deze pachtvorm.

Wilt u meer informatie of begeleiding rondom de bovengenoemde pachtvormen? Vul dan onderstaand formulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem vrijblijvendcontact met mij op