Bel of WhatsApp Reint 06 22372332

Reint, agrarisch makelaar  met meer dan 25 jaar ervaring

U bent opzoek naar een agrarisch makelaar omdat uw onroerend goed verkocht gaat worden. Reint Bruins Makelaardij neemt u mee in zijn persoonlijke werkwijze rondom de verkoop van uw onroerend goed.

Er is niet één bedrijf óf verkoop hetzelfde. Daar zit voor mij de uitdaging in dit vak. Gaat het om een melkveebedrijf of een akkerbouwbedrijf? Wat is de ligging van het bedrijf?  Hoe ziet de bedrijfsvoering eruit? Allemaal vragen die van belang zijn voor de verkoop van uw onroerend goed. De verkoop van agrarisch onroerend goed is maatwerk waarbij ik u graag wil begeleiden. Met mijn brede netwerk in de agrarische sector weet ik de potentiële kopers voor u te bereiken en bied ik u de begeleiding om alle stappen van het verkoopproces te doorlopen.

1. Kennismakingsgesprek
2. Waardering
3. Te koop
4. Bezichtiging
5. Bieding
6. Koopovereenkomst
7. Notaris

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is een kennismakingsgesprek van essentieel belang. Aan de keukentafel bespreken we het traject die we gaan volgen voor de verkoop van uw onroerend goed. Daarna bekijk ik samen met u het te verkopen melkvee- of akkerbouwbedrijf met de bijbehorende percelen landbouwgrond. Samen maken we een plan om de verkoop te starten. Tijdens dit gesprek en gedurende het hele traject is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

Na het kennismakingsgesprek kom ik bij u terug op uw boerderij met een taxatierapport. Tijdens het eerste gesprek hebben we samen uw bedrijf bekeken waarna ik het op waarde heb gezet. Ik stel u een vraagprijs voor welke het meest geschikt is voor uw situatie en we stellen samen het verkoopplan op. Hierin wordt aangegeven op welke wijze uw agrarisch bedrijf met eventueel bijbehorende percelen landbouwgrond aangeboden zal worden en onder welke voorwaarden uw bedrijf zal worden verkocht.

De verkoopdocumentatie van uw akkerbouwbedrijf of melkveebedrijf met eventueel bijbehorende percelen wordt voor u klaargemaakt. Hierin wordt uw complete bedrijf beschreven. De gegevens die hiervoor gebruikt worden hebben we van tevorenet elkaar besproken en worden aangevuld met recente foto´s. Uw bedrijf zal vervolgens, in overleg met u, in de verkoop worden gezet volgens de afgesproken methode.

Een potentiële koper meldt zich bij Reint Bruins Makelaardij en er wordt een bezichtiging gepland. Bij de bezichtiging ben ik, Reint Bruins, altijd aanwezig om de potentiële koper te woord te staan en rond te leiden. Als verkoper bent u hierbij aanwezig om de nodige vragen te beantwoorden. Wanneer het gaat om de verkoop van een woonhuis, dan bent u als verkoper niet aanwezig tijdens de bezichtiging. Tijdens de rondleiding maak ik een inschatting van de potentiële koper. Na de bezichtiging breng ik verslag uit bij u en houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen.

De potentiële koper is enthousiast over uw onroerend goed en brengt daardoor een bieding uit. Samen met u kijken we of de bieding acceptabel is en of u nog een tegenvoorstel richting de koper wilt doen. De koop is niet eerder gesloten voordat er over alle punten die voor de verkoper en koper van belang zijn overeenstemming is bereikt. De verkoper heeft altijd het voorbehoud van gunning.

De koper en u als verkoper zijn een koopovereenkomst aangegaan rondom de verkoop van uw onroerend goed. Reint Bruins Makelaardij stelt voor u de koopovereenkomst op.

In de koopovereenkomst worden alle gemaakte afspraken tussen de verkoper en de koper verwoord. Deze koopovereenkomst zal door beide partijen worden ondertekend in het bijzijn van de makelaar. Vervolgens zal de koopovereenkomst voor u afgeleverd worden bij de notaris.

Nadat de koopovereenkomst is opgesteld maakt de notaris de leveringsakte in orde. In deze leveringsakte staan de hoofdlijnen van de afspraken die gemaakt zijn tussen beide partijen en die verwoord staan in de koopakte. De notaris maakt een afspraak voor het ondertekenen van de leveringsakte. Als makelaar zal ik aanwezig zijn bij de ondertekening van de leveringsakte. Vóór de ondertekening heb ik de leveringsakte beoordeeld op mogelijke zaken die zijn vergeten en/of moeten worden gewijzigd. Na het zetten van beide handtekeningen is de koop officieel overeengekomen.

Neem vrijblijvendcontact met mij op