Persoonlijke werkwijze


Er is geen boerderij gelijk en iedere verkoop van een boerderij is anders. Zo is de locatie van belang staan en verschilt de bedrijfsvoering per ondernemer. Verkopen van een akkerbouwbedrijf, melkveebedrijf en overige agrarische objecten is maatwerk en het is daarom belangrijk dat je kennis hebt van de agrarische sector om vervolgens potentiële kopers te bereiken. Met een breed netwerk en ruim 30 jaar ervaring in en met de agrarische sector sta ik u bij in elke stap van het verkoopproces.

Kennismakingsgesprek

Omdat elke situatie een andere aanpak behoeft is een kennismakingsgesprek van essentieel belang. Aan uw keukentafel kan het volledige traject besproken worden en vindt een bezichtiging van uw akkerbouwbedrijf, melkveebedrijf plaats. Gezamenlijk kunnen we vervolgens de plannen uit een zetten m.b.t. het te koop zetten van uw boerderij en/of perceel landbouwgrond. Ook is hier voldoende ruimte om vragen te stellen over het verkoopproces om zo eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

Reint Bruins
Landbouwgrond

Waardering van uw boerderij en/of perceel landbouwgrond

Ik kom bij u op de boerderij naar aanleiding van het eerste bezoek. Uw boerderij is tijdens het kennismakingsgesprek bekeken en op waarde gezet. Vervolgens zal ik adviseren welke vraagprijs het meest geschikt is voor uw situatie. Er zal met u een verkoopplan worden besproken, op welke wijze uw akkerbouwbedrijf, melkveebedrijf en/of perceel landbouwgrond zal worden aangeboden en onder welke voorwaarden het bedrijf zal worden verkocht.

Te koop zetten van uw boerderij en/of perceel landbouwgrond

Er zal een verkoopdocumentatie worden gemaakt van uw akkerbouwbedrijf, melkveebedrijf en/of perceel landbouwgrond waarin het hele bedrijf wordt omschreven. Dit gebeurt met de gegevens die u aan de makelaar ter hand hebt gesteld en vervolgens met foto’s aangevuld. De verkoopdocumentatie zal niet eerder worden verspreid nadat u deze documentatie heeft doorgenomen en akkoord bevonden. Het akkerbouwbedrijf, melkveebedrijf en/of perceel landbouwgrond zal daarna in overleg met u in de verkoop worden gezet volgens de afgesproken methode.

Boerderij met perceel landbouwgrond
Reint Bruins

Bezichtiging van uw boerderij en/of perceel landbouwgrond

Een potentiële koper meldt zich en vervolgens wordt er een bezichtiging op uw boerderij gepland. Reint Bruins Makelaardij zal bij deze bezichtiging altijd aanwezig zijn om de potentiële koper te woord te staan, rond te leiden en om eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens de bezichtiging kan een inschatting worden gemaakt van de potentiële koper. Na de bezichtiging zal verslag uitgebracht worden zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen.

Bieding op uw boerderij en/of perceel landbouwgrond

Het moment is aangebroken dat de potentiële koper zeer geïnteresseerd is geraakt in uw boerderij en/of perceel landbouwgrond en daardoor een bieding heeft uitgebracht. Gezamenlijk kan het bod worden besproken en in overleg zullen we besluiten om wel of geen tegenvoorstel te doen aan de koper. De koop is niet eerder gesloten voordat er over alle punten die voor de verkoper en koper van belang zijn overeenstemming is bereikt. De verkoper heeft altijd het voorbehoud van gunning.

Waarom is het belangrijk dat u een aankoopmakelaar inschakelt voor de aankoop van een akkerbouwbedrijf, melkveebedrijf en of perceel landbouwgrond?
koopovereenkomst

Koopovereenkomst opstellen

De koopovereenkomst zal worden opgesteld door Reint Bruins Makelaardij. In deze overeenkomst worden alle gemaakte afspraken tussen de verkoper en de koper verwoord. Deze koopovereenkomst zal door beide partijen worden ondertekend in het bijzijn van de makelaar. Vervolgens zal de overeenkomst voor u afgeleverd worden bij de notaris.

Notaris

De notaris gaat een leveringsakte opstellen. In deze leveringsakte staan de hoofdlijnen van de afspraken die gemaakt zijn tussen beide partijen en die verwoord staan in de koopakte. De notaris maakt een afspraak voor het ondertekenen van de leveringsakte. De makelaar is aanwezig bij de ondertekening van de leveringsakte. Voordien zal Reint Bruins Makelaardij de leveringsakte beoordelen op mogelijke zaken die zijn vergeten en/of moeten worden gewijzigd.

Notaris

Neem vrijblijvend contact met mij op