Bel of WhatsApp Reint 06 22372332

Fosfaatrechten melkveehouderij

Heeft u een bedrijf met melkvee? Dan heeft u fosfaatrechten nodig om dit melkvee te mogen houden. Had u in 2015 al melkvee en ook op 1 januari 2018 ? Het melkvee dat u hield op 2 juli 2015 bepaalt dan hoeveel fosfaatrechten u ontvangt.

In 2018 kwam de overheid met een nieuwe regeling om de fosfaatproductie in de melkveehouderij te reguleren. Ieder melkveebedrijf krijgt een maximaal te produceren hoeveelheid fosfaat toegewezen, het fosfaatquotum. Het fosfaatplafond is in het verleden al een keer vastgesteld op 172.9 miljoen kilo fosfaat. Dat was onderverdeeld in een quotum voor de melkveehouderij van 84.9 miljoen kilo fosfaat en het andere deel van het quotum toegekend aan de pluimvee- en aan de varkenshouderij.

Berekening fosfaatproductie

Het fosfaatplafond voor de melkveehouderij is in 2014 al overschreden. De fosfaatproductie stond toen op 86,1 miljoen kilo fosfaat. Maatregelen waren daarom noodzakelijk om derogatie in de melkveehouderij te voorkomen. De peildatum voor de toewijzing van de fosfaatrechten is vastgesteld of de datum 2 juli 2015. Het fosfaatquotum per bedrijf wordt berekend door de hoeveelheid melkvee op het peilmoment te vermenigvuldigen met de fosfaatproductienorm. De fosfaatproductie wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de omvang van de melkveestapel. Bij overschrijding van de fosfaatproductie volgt een boete. Het is daarom belangrijk voor de melkveehouder om over voldoende fosfaatrechten te beschikken.

Fosfaatproductie reduceren

Een melkveehouder kan de fosfaatproductie reduceren door fosfaatarm voer aan de dieren te verstrekken of door het huren en kopen van fosfaatrechten. In 2016 is hierbij de Kringloopwijzer verplicht gesteld. Met deze methode krijgen de melkveehouders inzicht in de milieuprestaties en kunnen zij efficiënter omgaan met de mineralen waardoor de fosfaatproductie per bedrijf kan afnemen.