Winsum Schaphalsterzijl 0-ong

Verkocht
Locatie

Omschrijving:

Het registergoed bestaat uit:

Een perceel kwalitatief goede landbouwgrond en een dijk van ca. 1. 70 ha.

Het perceel landbouwgrond is ca. 11.55 ha groot, dit is om de 8 meter gedraineerd.

Het perceel bestaat, volgens de bodemkaart van Nederland, deels uit kalkrijke en kalkarme poldervaaggronden.

Het perceel landbouwgrond is geschikt voor het telen van diverse gewassen, de dijk kan worden begraasd.

De bijbehorende betalingsrechten worden meegeleverd.


Bestemmingsplan: Agrarische bestemming.

Bodem-

verontreiniging: Voor zover verkoper bekend, is er geen verontreiniging van het object die zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het object.


Waterschapslasten: De gebruikelijke in het gebied geldende lasten.


Verkavelinglasten: ja, € 112.20 per jaar met eindjaar 2037.


Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.


Bijzonderheden: De ontsluiting is geregeld met een erfdienstbaarheid.


Voorbehoud van gunning voorbehouden aan de verkoper

Aanvaarding: In overleg.

Betaling: Bij het passeren van de akte.


Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via ons kantoor.

De inschrijfformulieren moeten voor, of op dinsdag 7 december voor 17.00 uur in een gesloten envelop bij ons op kantoor worden ingeleverd.


Graag meer informatie of een bezichtiging aanvragen bij Winsum Schaphalsterzijl 0-ong? Vul onderstaand formulier in