Hoofdweg 21, Tjuchem

Verkocht
Locatie

Op een prachtige locatie staat dit voormalige akkerbouwbedrijf met 3.09.50 ha te koop.

Omschrijving

Voormalig akkerbouwbedrijf bestaande uit:

• Woonhuis met ondergrond en tuin.

• Erfkavel

• Bedrijfsgebouw inclusief verharde vloer

• Aangebouwde schuur

• Vrijstaande loods

• Mestsilo gekeurd in 2019

• Percelen landbouwgrond ca. 02.29.50 ha.


Milieuvergunning: Er is een AMVB aanwezig.


Bestemming: Agrarische bestemming.

Overdrachtsbelasting: Eventuele overdrachtsbelasting is voor rekening van de koper.

Waterschapslasten: De gebruikelijke in het gebied geldende lasten.


Vraagprijs: € 599.000,- k.k.


Belastingen

en kosten: Overdrachtsbelasting, notariskosten en overige kosten, zoals o.a. makelaarskosten en adviseurskosten komen ten laste van de koper.


Aanvaarding: Indien er over alle zaken overeenstemming is bereikt en verder in overleg.


Betaling: Bij het passeren van de akte.


Fiscale onderverdeling: Verkoper behoudt zich het recht voor om de fiscale onderverdeling te bepalen welke door de koper wordt geaccepteerd.


Bezichtiging: In overleg met onderstaand kantoor

Bijzonderheden:

Perceel Slochteren T 864 en T 163 zijn belast met recht van opstal ten behoeve van de nutsvoorzieningen.

Aardbevingsrapport; er is een nul meting Adviesrapport opgesteld door

W. Rinsema, met NAM nr. 0003508, dit rapport is ter inzage en zal bij verkoop worden overgedragen aan koper. Het rapport is opgesteld op 8-10-2019.

Glasvezel; Er is een aanmelding door de verkoper gedaan voor aansluiting op het toekomstige glasvezelnetwerk, de koper zal deze verplichting van verkoper overnemen.


Situering

Landelijk gelegen aan de rand van het dorp Tjuchem.

Woonhuis (bouwjaar circa 1934), in latere jaren zijn er nog verbeteringen aan de woning aangebracht.

Bouwaard De woning is deels gebouwd met steensmuren en deels met spouwmuren.

Kozijnen: Houten kozijnen en gedeeltelijk kunststof kozijnen, met thermopane isolatieglas.

Dak: Beschoten kap en met dakpannen gedekt.

De afwerking van de dakgoten en boeiplanken is met trespa/ kunststof.

Vloeren: Houtenvloeren en deels betonvloeren.

Nutsvoorzieningen: Aansluitingen op de reguliere nutsvoorzieningen.

Verwarming: De woning wordt verwarmd middels een cv- installatie. De ketel is een AWB, combiketel van 2007.


Woongedeelte:

Indeling: entree, hal, kamer, trap naar de verdieping, keuken, vanuit de keuken kun je naar de kelder, de bijkeuken, badkamer, toilet, kantoor en muziekkamer.

Op de verdieping een overloop met 4 slaapkamers.

De woning is gedeeltelijk geïsoleerd.

Het woonoppervlak is ca. 220 m² en heeft een inhoud van ca. 800 m³.

Fundering De fundering van de woning is gemetseld.


Schuur aan woning

De schuur is gebouwd in 1934, met steensmuren, traditionele houten gebinten, een gemetselde fundering. De vloer is deels van gestort beton en een deel is onverhard. De schuur is toegankelijk met een brede schuifdeur. Het vloeroppervlak van de schuur is 1335 m², hiervan is ca. 200 m² minder courant gezien de indeling. Er staan ook nog graansilo’s in de schuur met een opslagcapaciteit van ca. 200 ton graan.

Dakbedekking; Het dak van de schuur is deels met asbestcement houdende platen bedekt en deels met dakpannen gedekt.

Zonnepanelen Op de achterzijde van het dak liggen nog 14 zonnepanelen, deze zijn in 2016 aangelegd.


Aangebouwde schuur

Deze schuur is aan de bestaande schuur van 1934 gebouwd, het bouwjaar is van 1984. De schuur is gebouwd met halfsteensmuren en deels met steensmuren, de schuur heeft een vrije overspanning met ijzeren spanten. De fundering is gemetseld. De vloer is van beton en op het dak zijn asbestcement houdende platen aangebracht.

Deze schuur is in gebruik voor stalling van machines. Het vloeroppervlak van deze schuur is 446 m². In de voor en in de achtergevel zit een overheaddeur.


Stro schuur

Deze stroschuur is gebouwd in 1989. De schuur heeft een vloeroppervlak van 576m², met een vrije overspanning. De spanten staan op een betonvoet.

Als afwerking heeft de schuur aan 3 zijden damwandplaten en aan 1 zijde asbesthoudende platen, het dak is bedekt met asbestcement houdende platen. In de voorgevel aan de weg zit een overhead deur.

De schuur is gedeeltelijk verhard met stelconplaten, het andere gedeelte is onverhard. De schuur wordt gebruikt voor opslag van stro en later voor stalling van machines.


Mestsilo

Het is een betonnen mestsilo met een drijfdek. De inhoud van de mestsilo is ca. 1300m³. De mestsilo is gebouwd in 1999 en is in 2019 goedgekeurd.


Percelen landbouwgrond

De percelen naast de boerderij zijn overwegend Weideveengrond met de kwalificatie veenmosveen pVs1.


Staat van de onroerende zaak, gebruik

Mocht een koopovereenkomst tot stand komen, zal de onroerende zaak worden overgedragen in de staat waarin deze bij het tot stand komen van een overeenkomst, zich bevindt. Met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten.


Milieuvergunning

AMVB


Bestemmingsplan

Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Slochteren, vastgesteld op 4 april 2013, is de bestemming thans enkel bestemming Agrarisch – agrarisch bedrijf.


Bodemverontreiniging

Voorzover verkoper bekend, welke het object als gebruiker heeft geëxploiteerd, is er geen verontreiniging van het object die zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het object.


Nutsvoorziening boerderij:

Aardgas, water, elektra, IBA.


Verkavelinglasten

Het object is niet belast met ruilverkavelingslasten.

De kadastrale percelen zijn belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen.


Deze gegevens, zijn zorgvuldig samengesteld. Mochten er echter onjuistheden in voorkomen, dan kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Indien er tussen partijen overeenstemming is over de prijs en over de voorwaarden zal de koper een bedrag van 10% van de koopsom bij de notaris op een derdenrekening in depot moeten storten.


Graag meer informatie of een bezichtiging aanvragen bij Hoofdweg 21, Tjuchem? Vul onderstaand formulier in