Fosfaatrechten


Update 2018: Fosfaatrechten voor de melkveehouderij worden in 2018 fiscaal afschrijfbaar. Nadat er in oktober 2016 al bekend werd gemaakt dat dit voor een jaar uitgesteld werd, maakt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de wijziging nu ook definitief.

De overheid komt met een nieuwe regeling om de fosfaatproductie in de melkveehouderij binnen de perken te houden. Ieder melkveebedrijf krijgt een maximaal te produceren hoeveelheid fosfaat toegewezen, het fosfaatquotum. Het fosfaatplafond is in het verleden al een keer vastgesteld op 172.9 miljoen kilo fosfaat. Dat was onderverdeeld in een quotum voor de melkveehouderij van 84.9 miljoen kilo fosfaat. Het andere deel van het quotum is toegekend aan de pluimvee- en aan de varkenshouderij.

Melkveefosfaatoverschot

Het fosfaatplafond voor de melkveehouderij is in 2014 al overschreden, de fosfaatproductie stond toen al op 86,1 miljoen kilo fosfaat. Maatregelen zijn daarom noodzakelijk, anders kan de melkveehouderij ook in de problemen komen met de derogatie. Dat is niet wenselijk. De peildatum voor de toewijzing van de fosfaatrechten moet nog worden vastgesteld. Voorgesteld is in het jaar 2014, of de datum 2 juli 2015. Het fosfaatquotum per bedrijf wordt naar verwachting het aantal dieren op de peilmomenten keer de forfaitaire fosfaatproductie. Mogelijk wordt het toegewezen quotum afgeroomd voor knelgevallen. De fosfaatproductie wordt jaarlijks berekend op basis van de omvang van de melkveestapel. Bij overschrijding van de fosfaatproductie volgt een boete. Het is daarom belangrijk voor de melkveehouder om over voldoende fosfaatrechten te beschikken.

Een melkveehouder kan de fosfaatproductie reduceren door fosfaatarm voer aan de dieren te verstrekken of door het huren en kopen van fosfaatrechten. Deze regeling is overigens nog niet open. In 2016 zal de Kringloopwijzer verplicht worden gesteld. Met deze regeling kunnen de melkveehouders sturen op de mineralen en kan de fosfaatproductie per bedrijf afnemen. De verwachting is dat eind maart meer duidelijkheid komt over de fosfaatrechten en de bijbehorende regelgeving.

foto

Meer informatie over Fosfaatrechten? Neem vrijblijvend contact met ons op.