Betalingsrechten


Mogelijkheden betalingsrechten

Binnen de EU zijn de betalingsrechten ingevoerd als inkomenssteun voor de landbouwsector. Maar aan welke voorwaarden moet u voldoen om deze inkomenssteun te kunnen ontvangen?

Als u op 15 mei van elk jaar kunt aantonen dat u een actieve landbouwer bent krijgt u betalingsrechten uitgekeerd. Hiervoor moet wel worden gecontroleerd of u actief bent als landbouwer en op de juiste manier bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een vermelding met hoofdactiviteit ‘landbouw’ is hiervoor vereist.

De uitkering van de betalingsrechten bestaat uit twee delen namelijk de basispremie en de vergroeningsregeling. Meer informatie over de uitkering kunt u hier vinden op de website van RVO.

Er zijn ook mogelijkheden om uw betalingsrechten over te dragen. Dit kan op één van de volgende manieren:

  • Kopen of verkopen
  • Huren of verhuren
  • Overdagen aan de Nationale Reserve
  • Aanvragen uit de Nationale Reserve
Betalingsrechten

Ondersteuning bij aankoop en verkoop van betalingsrechten

Om u te ondersteunen in de aankoop en verkoop van betalingsrechten sta ik u graag terzijde. Neem contact met mij op voor meer informatie hierover.

Neem vrijblijvend contact met mij op over betalingsrechten