Productierechten


Aan- of verkoop van productierechten

Als landbouwer kunt u te maken krijgen met de aan- of verkoop van productierechten: betalingsrechten, leveringsrechten, fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten.

Op basis van deze rechten is de productie van uw bedrijf geregeld, heeft u te weinig rechten dan kan het verstandig zijn om rechten bij te kopen. Er kunnen ook situaties voordoen dat er minder dieren of landbouwgrond, bij uw bedrijf aanwezig zijn, dat u rechten over heeft, dan is het verstandig om rechten te verkopen.

Deze productierechten vormen dus de basis voor uw inkomsten en levensonderhoud.

Indien u tot aan- of verkoop van productierechten wil overgaan, kan ik de bemiddeling voor u afhandelen.

productierechten

Reint Bruins Makelaardij BV is uw partner voor agrarisch vastgoed in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Als gecertificeerd agrarisch makelaar en agrarisch taxateur kan Reint Bruins u van dienst zijn met de onderstaande aspecten.

Neem vrijblijvend contact met mij op