Productierechten


Aankoop of verkoop van productierechten

Als landbouwer heeft u de mogelijkheid om productierechten aan te kopen of te verkopen. Productierechten bestaan bijvoorbeeld uit betalingsrechten, leveringsrechten, fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten. Ze vormen de basis voor uw inkomsten en levensonderhoud.

Op basis van deze rechten is uw bedrijf georganiseerd. Wanneer u te weinig productierechten heeft dan kan het interessant zijn om nieuwe productierechten aan te kopen of te leasen.

Het kan ook voorkomen dat u productierechten over heeft vanwege minder dieren op uw bedrijf of minder landbouwgrond. Is dit het geval dan adviseren wij om deze productierechten te verkopen of te verleasen. Of dit aantrekkelijks is voor uw bedrijf hangt van veel factoren af. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik kan u dan laten zien wat de mogelijkheden zijn.

Mogelijkheden bij aankoop of verkoop van productierechten

Reint Bruins Makelaardij BV is uw partner voor agrarisch vastgoed in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Als gecertificeerd agrarisch makelaar en agrarisch taxateur kan Reint Bruins u van dienst zijn met de onderstaande aspecten.

Rondom de aankoop of verkoop van productierechten heeft Reint Bruins ruime ervaring en is hij op de hoogte van de complexe regelgeving en marktontwikkelingen. Hij denkt graag met u mee over de mogelijkheden. Zowel wat betreft de fiscale als de juridische kant.

Neem vrijblijvend contact met mij op over productierechten

Inzendingslimiet bereikt. Neem telefonisch contact op.