De nieuwe pachtwetgeving. Wat houdt het in?

Het pachtstelsel zoals we dat nu kennen, moet herzien worden. Volgens minister Carola Schouten van LNV (Landbouw Visserij en Voedselkwaliteit), is de herziening nodig om een aantal redenen. Een belangrijk aspect van deze verandering is de opzet van het huidige pachtstelsel. Deze moet volgens de minister een meer langlopende vorm aan gaan nemen. Korte pachtperioden worden daarbij voorzien van een ontmoedigingsbeleid. Deze nieuwe pachtwetgeving moet zorgen voor een verbeterde balans tussen pachter en verpachter. Een gezond voortbestaan van het pachtstelsel kan hierdoor in de hand worden gewerkt.

Deze herziening zou duurzaam bodembeheer mogelijk moeten maken waardoor de bodemkwaliteit verbetert. Tevens kunnen boeren hun huidige positie versterken doordat de nieuwe pachtwetgeving meer investeringsmogelijkheden biedt. Een herziening van het pachtstelsel is al sinds 2014 een belangrijk punt op de politieke agenda. Toch is er tot op heden nog geen bevredigend akkoord gesloten over de inrichting hiervan. Als eindverantwoordelijk heeft minister Schouten de nieuwe pachtwetgeving met de bijbehorende beweegredenen aangeboden aan de Tweede Kamer.

Introductie van langlopende pacht
Minister Schouten van Landbouw Visserij en Voedselkwaliteit, stuurt met de herziening in de pachtwetgeving vooral aan op de introductie van langlopende pacht. Met de komst van deze pachtvorm, wordt pachten met een korte looptijd ontmoedigd. Dit heeft een belangrijke reden. Boeren kunnen op deze manier makkelijker investeringen doen die ook op de lange termijn zijn uitwerking blijven behouden. De prijzen voor pacht met een korte looptijd zijn vaak vele malen hoger. Dit wordt mede veroorzaakt door het minimale aanbod van grond.

Aan de andere kant is het huidige pachtstelsel, en de bijbehorende contracten voor langlopende pacht, minder aantrekkelijk voor de verpachters. Dit wordt mede veroorzaakt door de wetgeving die de prijzen voor de pacht laag houdt. In het nieuwe pachtstelsel moet dit voorkomen worden. Als het aan minister Schouten ligt wordt er een systeem doorgevoerd waarbij langlopende pachtvormen de overhand krijgen. Dit heeft als direct gevolg dat contracten met een korte looptijd ontmoedigd worden. Dit voorkomt een onzekere positie voor de boeren waardoor ze eerder bereid zijn om te investeren in de bodemkwaliteit, en het duurzaam beheren van deze bodem.

Optimaal bodembeleid als speerpunt
De LNV maakt hiermee het belang van een goed bodembeleid duidelijk. Met de herziening van het huidige pachtstelsel kunnen zowel pachter als verpachter een belangrijke bijdrage leveren aan dit standpunt. Met het huidige systeem bevinden verpachters zich niet of nauwelijks in de positie om eisen te kunnen stellen aan een degelijk bodembeheer en beleid.

Daarnaast wil minister Carola Schouten zich inzetten voor het inzichtelijk maken van de bodemkwaliteit. Partijen werken aan een deugdelijke analyserende methode om ook de totstandkoming van de bodemkwaliteit nauwgezet te kunnen volgen. De brief die door de minister is ingediend bij de Tweede Kamer, dient als richtlijn voor het nieuwe pachtstelsel en de bijbehorende wetgeving. Samen met de minister voor Rechtsbescherming zal er in 2019 een concept voor het wetsvoorstel worden opgemaakt. 

Deel dit bericht: Facebook Twitter Google Print