Verkocht - Melkveehouderijbedrijf k.k.
 • Zevenhuizen – Bolmeer – Photo
 • Zevenhuizen – Bolmeer – Photo 2
 • Zevenhuizen – Bolmeer – Photo 3
 • Zevenhuizen – Bolmeer – Photo 4
 • Zevenhuizen – Bolmeer – Photo 5
 • Zevenhuizen – Bolmeer – Photo 6
 • Zevenhuizen – Bolmeer – Photo 7
 • Zevenhuizen – Bolmeer – Photo 8
 • Zevenhuizen – Bolmeer – Photo 9
 • Zevenhuizen – Bolmeer – Photo 10
 • Zevenhuizen – Bolmeer – Photo 11
 • Zevenhuizen – Bolmeer – Photo 12
Omschrijving Details Deel dit object

Zevenhuizen Bolmeer

Te koop aangeboden een compleet melkveebedrijf met circa 21 ha landbouwgrond, aan de Bolmeer 11, te 9354 VL Zevenhuizen.

Landelijk gelegen melkveebedrijf aan de Bolmeer 11, te Zevenhuizen.

Boerderij
De boerderij is gebouwd in 1938.
Het woongedeelte is op de begane grond voorzien van thermopane beglazing en op de verdieping is het enkelglas.
De vloer op de begane grond en de verdiepingsvloer is van hout.
Verwarming vindt plaats middels centrale verwarming. Ketel merk Intergas. Het dak van de woning is een beschoten kap en met pannen gedekt.

Indeling
Beganegrond:
Entree keuken, kelder en vanuit de keuken een trapopgang, kamer, kantoor, slaapkamer, toilet en douche.
Bovenverdieping:
Overloop met losse kasten, 2 x slaapkamer,
Radio en tv-ontvangst zijn mogelijk middels een schotelantenne.

Bedrijfsgedeelte
De schuur van het hoofdgebouw is het bouwjaar ook 1938. De schuur is voorzien van meerdere toegangsdeuren. de schuur heeft, een vloer van beton en gedeeltelijk nog een grupstal, de schuur wordt nu gebruikt voor opslag. Het dak van de schuur is met abc houdende golfplaten bedekt. De muren zijn opgetrokken met steensmuren.
De melktank staat voorin de schuur het is een Mueller melktank volledig eigendom.

De ligboxenstal.
Het bouwjaar van de ligboxenstal is 1980. De stal was voorheen een varkensstal en deze is omgebouwd tot ligboxenstal met een roostervloer in het midden en aan beide zijden ligboxen. De ligboxen hebben rubber matten. Aan het uiteinde van de stal is een zelfsluitend voerhek. De stal heeft een lengte van ca. 33 meter en een breedte van ca. 10.5 meter. De stal is geheel onderkelderd met mestopslag. De muren zijn steensmuren, onderzijde dak geïsoleerd een kleine ventilatie opening inde zijgevels. Nok is open.
In de stal zijn 2 waterdrinkbakken aanwezig.
Voor in de stal is het melkgedeelte de Laval, met een 2x 3 visgraad melkstal met melkglazen en brokvoeding. Als dakbedekking zijn abc houdende golfplaten gebruikt.

Jongveestal
De jongveestal is gebouwd in 1978. De jongveestal is onderkelderd en heeft mestopslag.
De afmeting van de jongveestal is 11.5.x 10.70 meter.
De voor en achter en zijwanden zijn van betonsteen, aan beide zijden groepshuisvesting op roosters. Er worden 19 dieren in gehuisvest. Als dakbedekking zijn abc houdende golfplaten met aan de onderzijde isloatie platen.

Kalverstal
De kalverstal is gebouwd, hiervan is het bouwjaar niet bekend. De afmeting van de kalverstal is 5.5.x 11.80 meter.
De voor, achter en zijwanden zijn van allerhande materialen gebouwd even als de dakbedekking dat is deels plaatmateriaal en abc houdende platen.
In deze stal staan de kalveren ca 11 stuks in groepshuisvesting.

Machineberging
De machineberging is gebouwd in 1985, de afmeting is 14.5m x 8m. De schuur is verdeeld in een werkplaatsgedeelte en een machinedeel. De schuur is ook van verschillende materialen opgebouwd en als dakbedekking zijn ook hier weer abc houdende platen gebruikt met gedeeltelijk isolatie materiaal aan de onderzijde.

Machineberging 2
De machineberging is het bouwjaar niet bekend. De afmeting is 20 m x 8m. De schuur is in gebruik als opslag voor machines. De schuur is ook van verschillende materialen opgebouwd en als dakbedekking zijn ook hier weer abc houdende platen gebruikt en de vloer is niet verhard.

Het erf, tuin en grond
Het totaal is ca. 0.50.00 ha groot en bestaat uit ondergrond erf en een tuin. Het erf nabij de gebouwen is voorzien van betonverharding.

Kuilplaten
Er zijn 2 x kuilplaten, waarvan 1 kuilplaat een afmeting heeft van 84 x 7 m en 1 kuilplaat van 36x 8m.
Opslag vaste mest, mestplaat heeft een afmeting van ca. 8x8m.
Het kuilvoer dat op het bedrijf aanwezig is gaat mee over naar de nieuwe eigenaar. De voorraden kunstmest en krachtvoer gaan ook mee over.
Op het erf staat nog een kunstmestsilo en een krachtvoersilo.

Percelen landbouwgrond
De percelen liggen een beetje verspreid en er liggen percelen naast de boerderij in een huiskavel.
Alle percelen hebben waterdrinkbakken en deze worden vanaf de boerderij gevuld met leidingwater. De grondsoort is zandgrond.

Staat van de onroerende zaak, gebruik
Mocht een koopovereenkomst tot stand komen, zal de onroerende zaak worden overgedragen in de staat waarin deze bij het tot stand komen van een overeenkomst, zich bevindt. Met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten.

Milieuvergunning
Amvb rundveehouderij is aanwezig op het bedrijf.

Bestemmingsplan
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Leek, heeft het object een enkel bestemming Agrarisch-Agrarisch bedrijf 3.
Er zijn percelen bestemd met waarde Archeologie4, 5 en 4 en 5.

Bodemverontreiniging
Voorzover verkoper bekend, welke het object als gebruiker heeft geëxploiteerd, is er geen verontreiniging van het object die zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het object.

Nutsvoorziening boerderij:
Aardgas, water, elektra, riolering.

Verkavelinglasten
Het object is niet belast met ruilverkavelingslasten.
Er zijn nog wel een aantal percelen belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen..

Veestapel
Op het bedrijf waren in 2015; 30 GVE dieren, 17 stuks dieren< dan1 jaar en 13 stuks dieren> ouder dan 1 jaar en 4 stuks dieren roodvlees > dan 1 jaar aanwezig.
De gehele veestapel gaat mee over.

Machinepark
Het gehele machinepark kan mee over naar de nieuwe eigenaar. Een machinelijst is voorradig.

Voorraden Kuil etc.
De voorraden kunnen worden overgenomen door de koper.

Jachtrecht
Het jachtrecht is niet bekend.

Melkveebedrijf bestaande uit:
• Woonhuis met ondergrond en tuin.
• Erfkavel ca. 0.50.00 ha.
• Ligboxenstal, melkstal.
• Bedrijfsgebouw, tanklokaal, inclusief verharde vloer
• Twee kuilplaten en opslag vaste mest.
• Jongveestal, kalverstal, machineschuur/ werkplaats, machineschuur, 1 kunstmestsilo. silo.
• Percelen landbouwgrond rond de boerderij en enkele percelen op afstand totaal ca. 21 ha. De grondsoort is zandgrond.
• Roerende zaken kunnen worden meegeleverd.
• Vee bestand
• Machines en werktuigen
• Voorraden kuil en brok.

BTW: Er is geen BTW verschuldigd over de koopsom, behalve als de koper BTW ondernemer is, kan er in de plaats stelling volgens (art 37d wet omzetbelasting) plaatsvinden.

Er zijn meerdere erfdienstbaarheden gevestigd ten behoeve van derden.

Bestemmingsplan
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Leek, heeft het object een enkel bestemming Agrarisch-Agrarisch bedrijf 3.
Er zijn percelen bestemd met waarde Archeologie4, 5 en 4 en 5.

Het bedrijf wordt going concern aangeboden met vee, voorraden en machines.

Neem contact met mij op voor dit object