Verkocht - Melkveehouderijbedrijf k.k.
 • Groningen Melkveehouderijbedrijf Noordhorn – Rijksstraatweg 20 – Photo
 • Groningen Melkveehouderijbedrijf Noordhorn – Rijksstraatweg 20 – Photo 2
 • Groningen Melkveehouderijbedrijf Noordhorn – Rijksstraatweg 20 – Photo 3
 • Groningen Melkveehouderijbedrijf Noordhorn – Rijksstraatweg 20 – Photo 4
 • Groningen Melkveehouderijbedrijf Noordhorn – Rijksstraatweg 20 – Photo 5
 • Groningen Melkveehouderijbedrijf Noordhorn – Rijksstraatweg 20 – Photo 6
 • Groningen Melkveehouderijbedrijf Noordhorn – Rijksstraatweg 20 – Photo 7
 • Groningen Melkveehouderijbedrijf Noordhorn – Rijksstraatweg 20 – Photo 8
 • Groningen Melkveehouderijbedrijf Noordhorn – Rijksstraatweg 20 – Photo 9
 • Groningen Melkveehouderijbedrijf Noordhorn – Rijksstraatweg 20 – Photo 10
 • Groningen Melkveehouderijbedrijf Noordhorn – Rijksstraatweg 20 – Photo 11
Omschrijving Details Deel dit object

Noordhorn Rijksstraatweg 20

Te koop aangeboden een courant melkveebedrijf met ca 39 ha landbouwgrond en een windmolen van 15 meter aan de Rijkstraatweg 20, te Noordhorn.

Het melkveebedrijf met windmolen is ook geschikt om te splitsen en dan met 28.29.70 ha. als huiskavel te verkopen.
Omschrijving Melkveebedrijf bestaande uit:
• Woonhuis met ondergrond en tuin.
• Erfkavel ca. 1.05.00 ha.
• Ligboxenstal, melkstal, tanklokaal, machinekamer.
• Bedrijfsgebouw inclusief verharde vloer
• Twee sleufsilo’s 2x kuilplaat en opslag vaste mest.
• Jongveestal, werktuigenschuur, windmolen, 1 kunstmestsilo en 3 x krachtvoersilo.
• Betalingsrechten.
• Percelen landbouwgrond rond de boerderij in een huiskavel van ca. 28.29.70 ha en een perceel over de weg 10.96.30 ha.
De grondsoort is klei. De meeste percelen zijn gedraineerd.
• Er zitten weinig sloten in de huiskavel, met andere woorden het zijn zeer goed bewerkbare percelen.
• De daken van de gebouwen zijn vrij van asbesthoudend materiaal.

Boerderij
Het woongedeelte is gebouwd in 1984.
Bedrijfsgedeelte
De lengte van de schuur is ca. 31 m lang en ca. 31 m breed.
Het voormalige achterdeel is ingericht met 5 paardenboxen met een afmeting van 3.5x 4m en 1 van 3.5x 3 m.
De schuur is een dubbele kap met een rijpad in het midden en daardoor zeer functioneel. De schuur is gedeeltelijk ingericht met strohokken voor de jonge kalveren.
Het andere gedeelte is ingericht met 17 ligboxen voor droogstaande koeien. Dit gedeelte is onderkelderd met een mestopslag van 125 m³.
De ligboxenstal.
Het bouwjaar van de ligboxenstal is 2004. De stal heeft een lengte van ca. 40 meter en een breedte van ca. 27 meter. Is gedeeltelijk onderkelderd met een mestopslag van ca. 1500 m³.
De inrichting van de stal is 1+ 2 + 1 er is plaats voor 100 GVE, met zwevende boxen, waterbedden en een zelfsluitend voerhek.
Melkstal
De melkstal 2 x 10, 50°melkstal Westfalia met melkmeting, automatische afname, opdrijfhek en wachtruimte. In het tanklokaal staat 1 melktank van 10.000 liter met ondervulling.,
Jongveestal
De jongveestal is gebouwd in 1994. De jongveestal is onderkelderd en heeft een mestopslag capaciteit van ca. 600 m³.
De afmeting van de jongveestal is 30.x 15 meter.
Het is een open frontstal met windbreekgaas. De inrichting bestaat uit 68 boxen van klein naar groot.
Machineberging
Achter de jongveestal is nog een machineberging van 15x 15 m met een vrije overspanning.
Op het erf is een waterberging voor spoelwater van 125 m³.
Sleufsilo’s
Op het erf staan 2 sleufsilo’s met een afmeting van ca. 45 x10 x 2 meter hoog, en 1 sleufsilo van 32 x 6 x 1.75.
Er zijn 2 kuilplaten van 20 x 7 m en 1 kuilplaat van 40 x 15 x1.60 hoog aan 1 zijde. Opslag vaste mest deze silo heeft een afmeting van 8x8m en zijwand van 0,60 m.
Windmolen van 15 m hoog, met bouwjaar 2018

Neem contact met mij op voor dit object