Te koop - Lossegrond Prijs op aanvraag
  • Groningen  Landbouwgrond  Winsum – Takkebosserweg 0-ong – Photo
  • Groningen  Landbouwgrond  Winsum – Takkebosserweg 0-ong – Photo 2
Omschrijving Details Deel dit object

Winsum Takkebosserweg 0-ong

Takkebosserweg, Winsum, Groningen. Verkoop bij inschrijving landbouwgrond

Verkoop bij inschrijving, meerdere percelen landbouwgrond.

Object: Plaatselijk bekend en gelegen nabij de Takkebosserweg. Enkele percelen landbouwgrond, groot 6.15.90 ha te Winsum.

Omschrijving: Meerdere percelen kwalitatief goede landbouwgrond, deze percelen zijn in gebruik als grasland.

Bestemmingsplan: Agrarische bestemming.

Bodem-
verontreiniging: Niet bekend.
Betalingsrechten; Er zijn 4.41 betalingsrechten beschikbaar, deze worden separaat afgerekend tegen een waarde van € 262,= per stuk.

Waterschapslasten: De gebruikelijke in het gebied geldende lasten.

Verkavelingslasten: Geen.

Jachtrecht: nee

Bijzonderheden: Voorbehoud van gunning wordt voorbehouden aan de verkoper.
De percelen staan geregistreerd als blijvend grasland.
Het is de koper aan te raden om zelf ruimtelijke plannen te gaan raadplegen. www.ruimtelijkplannen.nl

Voorwaarden vrijwillige verkoop bij inschrijving van enkele percelen landbouwgrond met een gezamenlijke oppervlakte van 6.15.90 ha, aan de Takkebosserweg te Winsum volgens omschrijving Brochure

Voorwaarden inschrijving:
1. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken voor zover dit in het inschrijfformulier nadrukkelijk is vermeld.
2. Een aanbod komt tot stand door ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier op het kantooradres van ReintBruinsmakelaardij BV, voor sluitingsdatum 9 april 2021 en tijd 17.00 uur. Bedragen worden uitgedrukt in euro’s, als absoluut getal vermeld exclusief de waarde van de betalingsrechten en niet gerelateerd aan een ander aanbod.
Een aanbod dat strijdig is met dit artikel is ongeldig.
3. Wanneer zonder bemiddeling van een aankopende makelaar o.g. wordt geboden, dient de bieder een kopie van zijn/haar geldig legitimatiebewijs bij te voegen.
4. Een aanbod kan niet eenzijdig door een bieder worden ingetrokken en blijft geldig tot de verkoper gunt of vaststaat dat niet aan een van de bieders wordt gegund.
5. Indien meerdere personen gezamenlijk inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van hun verplichtingen jegens de verkoper.
6. Een via deze inschrijvingsprocedure tot stand gekomen koopovereenkomst wordt vastgelegd in een koopakte, conform het model zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM, Vastgoed Pro, VBO, de Consumentenbond en de ‘vereniging eigen huis’.
7. De verkopende makelaar onthoudt zich van medewerking aan transacties en handelingen van de verkoper die strijdig zijn met de inhoud en strekking van deze voorwaarden.
8. Biedingen dienen in een gesloten envelop plaats te vinden en dienen uiterlijk 9 april 2021 om 17.00 uur ingediend te zijn bij ReintBruinsmakelaardij BV, Oude Dijk 61, 9981TJ Uithuizen ‘sluitingstijdstip’
9. De enveloppen worden op 12 april 2021, om 10.00 uur geopend door de verkoper in het bijzijn van de verkopend makelaar.
10. Na het openen van de enveloppen maakt de verkopende makelaar bekend of, en zo ja aan wie, wordt gegund.
11. Bijzondere voorwaarden van toepassing op deze verkoop:

De overdracht vindt plaats kosten koper; inhoudende dat alle notariskosten, de kadasterkosten én ook de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komen.
Notarisvoorkeur is notaris Hilgen te Leens
Betalingsrechten; Er zijn 4.41 betalingsrechten beschikbaar, deze worden separaat afgerekend tegen een waarde van € 262,= per stuk.

Neem contact met mij op voor dit object