Agrarische Taxatie


Wat is uw eigendom waard? Laat het taxeren!

Er zijn verschillende redenen te bedenken om uw vastgoed te laten taxeren. In het geval van een woonboerderij kan het gaan om taxatie voor verkoop en of financiering. Op bedrijfsniveau spreken we van taxatie op het moment dat de bedrijfsstructuur veranderd, bijvoorbeeld vanwege een toetredend lid in uw bedrijf. Hieronder heb ik een opsomming gemaakt wat de reden kan zijn voor taxatie:

  • Agrarische bedrijfsovername;
  • Boedelscheiding;
  • Staking van uw agrarische bedrijfsvoering;
  • Successie/ erfbelasting;
  • Minnelijke agrarische taxatie met de belastingdienst;
  • Faillissement;
  • Herwaardering landbouwgrond; in verband met het mogelijk afschaffen van de landbouwvrijstelling;
  • Beoordelen van de WOZ-aanslag en vervolgens voor u bezwaar maken tegen de
    WOZ-aanslag.

Agrarisch Register taxateur

Ik ben Agrarisch Register taxateur wat betekend dat ik gespecialiseerd ben in agrarische taxaties. Voor zowel agrarisch ondernemers, banken en accountants heb ik diverse taxaties mogen uitvoeren.

Neem vrijblijvend contact met mij op