Erfpacht en/of pachtzaken


Pacht

Weet u welke vorm van pacht op uw bedrijf van kracht is? De overheid heeft in 2007 een aantal regels rondom de pachtwetgeving aangepast en is hierdoor meer geliberaliseerd. Voor deze aangepaste pachtvorm heeft de overheid regels en voorwaarden vastgesteld.

Wanneer krijgt u te maken met de pachtwetgeving?

  • Er vindt bedrijfsopvolging plaats;
  • Er is een aanpassing in de pachtprijs of een geschil met de verpachter over de pachtprijs;
  • De pacht wordt beëindigd;
  • De verpachte grond wordt verkocht.
Erfpacht
Erfpacht

Erfpacht

Is er op uw bedrijf sprake van erfpacht? In dat geval betaald u een bedrag aan de eigenaar van de grond waardoor u deze grond mag gebruiken om bijvoorbeeld op dat land gewassen te verbouwen. Dit noemen we insteek. Erfpacht kan interessant zijn voor uw bedrijf omdat het een goed alternatief voor eigendom is. In het geval er sprake is van bedrijfsuitbreiding kunt u gebruik maken van erfpacht. Erfpachtrecht is ook terug te kopen en heeft voor landbouwgrond een minimale duur van 26 jaar.

Uw bedrijf uitbreiden met erfpacht

Samen met de verpachter wordt een erfpachtovereenkomst opgesteld waarin de erfpachtvoorwaarden worden benoemd. Hierin worden onder andere de duur van de erfpachtrecht, canon en canonherziening en de situatie bij het einde van de erfpacht opgenomen.

Wanneer u financiële ruimte nodig heeft is er de mogelijkheid om erfpacht toe te passen. U verkoopt uw eigendom onder voorbehoud van het recht van erfpacht. Op deze manier behoudt u de grip op uw vastgoed en creëert hiermee direct financiële ruimte.

Geliberaliseerde pacht

Een geliberaliseerde pacht wordt aangegaan voor een periode van1- 6 jaar. Na deze periode is het voor u niet zeker of u de landerijen opnieuw in gebruik kan nemen. Dit wordt continuatierecht genoemd. Voor deze pachtvorm is geen vastgestelde vergoeding per hectare. Investeerders en de overheid maken doorgaans gebruik van deze pachtvorm.

Wilt u meer informatie of begeleiding rondom de bovengenoemde pachtvormen? Vul onderstaand formulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bietenquotum-1024x683

Neem vrijblijvend contact met mij op