Erfpacht en/of pachtzaken


Pacht

Pacht is als persoonlijk recht sterk aanwezig op het platteland. Het is van groot belang om te weten met welke vorm van pacht je te maken hebt, vanwege de aangepaste pachtwetgeving sinds 2007. In 2007 is de pachtwetgeving meer geliberaliseerd en zijn de regels aangepast. Door de overheid zijn er overigens wel regels en voorwaarden gesteld aan deze nieuwe vorm van pacht. De pachtvormen staan nu al weer volop ter discussie.

Als agrarisch ondernemer kunt u te maken krijgen met zaken als:

  • Bedrijfsopvolging;
  • Pachtprijsaanpassing of geschil met de verpachter over de pachtprijs;
  • Pacht beëindiging en/of koop van verpachte grond.
Erfpacht
Erfpacht

Erfpacht

  • Bedrijfsuitbreiding door gebruik te maken van erfpachtrecht;
  • Terugkopen van het erfpachtrecht.

Geliberaliseerde pacht

Deze vorm van pacht wordt aangegaan voor een termijn van 6 jaar. Na afloop is er geen continuatie recht, met andere woorden je weet niet of je de landerijen weer in gebruik kan krijgen. Er zijn geen vastgestelde vergoedingen per hectare. Deze vorm van pacht wordt vaak door investeerders en door de overheid gebruikt. Hierbij kan een objectief persoon met het juiste agrarisch advies en begeleiding u helpen met het maken van de juiste keuzes.

Bietenquotum-1024x683

Neem vrijblijvend contact met mij op