Agrarisch advies


Agrarisch Advies en begeleiding bij uw bedrijfsvoering

Door de drukte op de boerderij en de mogelijke papieren rompslomp i.v.m. regelgeving is hulp van een objectief iemand soms wenselijk. Om het bedrijf optimaal te laten draaien moet je altijd op scherp staan. U als agrarisch ondernemer kijkt door uw eigen bril naar het bedrijf en laat daardoor mogelijk wel eens kansen liggen of ziet bedreigingen over het hoofd. Onder andere financiële maar ook andere oorzaken kunnen succes in de agrarische bedrijfsvoering in gevaar brengen.

Te denken valt aan:

  • Aanleg van een weg op uw perceel landbouwgrond;
  • Ontpachting van uw perceel landbouwgrond;
  • Agrarische bedrijfsovername.

In deze gevallen maar ook in vele andere gevallen kan ik u adviseren en begeleiden door met een andere blik  naar uw bedrijf en situatie te kijken. Met ruim 30 jaar ervaring in en met de agrarische sector in verschillende regio’s kunnen we gezamenlijk tot de beste oplossing komen voor u en uw agrarisch bedrijf.

Neem vrijblijvend contact met mij op