Alle berichten in categorie

Nieuws

Maximale omvang fosfaatoverschot berekenen

Fosfaatrechten melkvee

Op 1 januari 2016 treedt de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebondenheid in werking.

Deze maatregel bepaalt dat de melkveehouderij alleen nog mag groeien op basis van meer grond.
De AMvB grondgebondenheid sluit aan op het stelsel van verantwoorde…

Lees meer