Usquert, Lutjebos 0-ong

Verkocht
  • Groningen
  • Oppervlakte perceel: 14.32.38 ha
  • Aanvaarding: In overleg
  • Bouwvorm: N.v.t.
  • Hoofdfunctie: Losse grond
Locatie
Verkoop bij inschrijving een perceel landbouwgrond van 14.32.38 ha. te Usquert.

Object:
Plaatselijk bekend en gelegen aan Lutjebos, te Usquert. Meerdere percelen kwalitatief zeer goede
landbouwgrond totaal groot 14.32.38 ha.
Kadastraal bekend: Usquert sectie E nr. 214
Omschrijving:
Het registergoed bestaat uit:
Enkele percelen kwalitatief zeer goede landbouwgrond, de percelen liggen ontsloten aan de openbare weg.
De percelen zijn wel gedraineerd, maar niet recent.
De percelen bestaan, volgens de bodemkaart van Nederland deels uit kalkrijke poldervaaggronden Mn35A en
deels kalkarme poldervaaggrond Mn15C lichte zavel.
De grond is geschikt voor het telen van diverse gewassen.
Het perceel wordt bij onderhandse inschrijving verkocht.
Het perceel is sinds de laatste bemonstering vrij bevonden van aardappelmoeheid. Voorafgaand aan het
volgende teeltjaar van aardappelen, zal nog vooraf moeten worden bemonsterd.
Betalingsrechten: N.v.t.
BTW: Er is geen B.T.W verschuldigd over de koopsom.
Milieuvergunning: N.v.t.

Bestemmingsplan:
Enkel bestemming Agrarisch- Dijkenlandschap.
Dubbel Bestemming Waarde-deels 2, deels 3 en deels 4
` Functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch grootschalig open gebied
Bodemverontreiniging:
Voor zover verkoper bekend, is er geen verontreiniging van het object die zou kunnen leiden tot een verplichting
tot sanering van het object.
Waterschapslasten: De gebruikelijke in het gebied geldende lasten.
Verkavelinglasten: Nee
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
Bijzonderheden:
R.v.k. lasten € 569,- per jaar met eindjaar 2024.
Het perceel moet voor de levering nog door het kadaster worden ingemeten.
Het is dus mogelijk dat er een boven en ondermaat wordt verrekend.
Er is een erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van de ontsluiting van het adres Oude Dijk 11 te Usquert
over het betonpad.
Langs het betonpad en tussen de sloot liggen nog leidingen en door het kleine perceel ligt nog een
waterleiding.
Aanvaarding: In overleg, na de oogst.

Betaling: Bij het passeren van de akte.

Vraagprijs: k.k. Verkoop bij onderhandse inschrijving, zie inschrijvingsformulier

Specificaties

Aanvaarding In overleg
Bouwvorm N.v.t.
Soort eigendom Volle eigendom
Hoofdfunctie Losse grond
Nevenfunctie Agrarisch Akkerbouwbedrijf
Oppervlakte perceel 14.32.38 ha
Omvang Geheel perceel

Graag meer informatie of een bezichtiging aanvragen bij Usquert, Lutjebos 0-ong? Vul onderstaand formulier in