Ten Post, Stadsweg 0-ong

Beschikbaar
  • Groningen
  • Oppervlakte perceel: 0.94.00 ha
  • Aanvaarding: In overleg
  • Bouwvorm: Bouwkavel
  • Hoofdfunctie: Overig agrarisch
Locatie
Te koop aangeboden bouwkavel bedrijventerrein te Ten Post.

Omschrijving: Bedrijventerrein nog in te richten, groot 9400 m², het is in overleg mogelijk, het overige deel van het kadastrale perceel Ten Boer L 601 bij te kopen. Hier zullen dan nog nadere afspraken over worden gemaakt.
Bestemming: Bedrijvigheid categorie 3

Object: Omschrijving bedrijventerrein
Het bedrijventerrein is nu nog in gebruik als landbouwgrond, echter gezien er een bestemming bedrijventerrein op ligt wil verkoper het verkopen.

Situering
Landelijk gelegen, aan de rand van het dorp Ten Post en prima ontsloten. Op een zichtlocatie aan de Stadsweg, nabij de N 360 de weg van Groningen naar Delfzijl.

Bedrijventerrein
Het bedrijventerrein groot ca. 9400 m2 en is momenteel nog in gebruik als landbouwgrond.

Staat van de onroerende zaak, gebruik
Mocht een koopovereenkomst tot stand komen zal de onroerende zaak worden overgedragen in de staat waarin deze zich bij het tot stand komen van een overeenkomst zich bevindt met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten.

Milieuvergunning
Koper dient zelf onderzoek te doen naar de aanwezigheid c.q. mogelijkheden van milieuvergunningen.

Herinrichtingsrente
Het perceel is belast met herinrichtingsrente totaal € 262,57 met als eindjaar 2025. Dit bedrag geldt voor het gehele kadastrale nummer
L 601, hier zal een verrekening voor worden gemaakt.

Bestemmingsplan
Volgens het bestemmingsplan Kleine Dorpskernen Ten Boer vastgesteld op 25 september 2013 heeft het object een Bedrijven bestemming categorie 3 ( zie bestemmingsplan).
Bedrijven die in categorie 1.2, 3.1 en 3.2 mogen hier zich ook vestigen.

Bodemverontreiniging
Voor zover verkoper bekend, welke het object als gebruiker heeft geëxploiteerd, is er geen verontreiniging van het object die zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het object.


Kadastrale omschrijving
Gemeente Sectie Nummer Grootte
Ten Boer deels L 601 ca. 9400 m²

Vraagprijs: € 57,50 per m², exclusief 21% btw.

Belastingen
en kosten: Overdracht belasting, notaris kosten en overige kosten komen ten laste van de koper.

Bijzonderheden: Het betreft hier een deel perceel, wat inhoud dat bij aankoop het perceel moet worden ingemeten door het kadaster, deze kosten zijn voor rekening van de koper.

Aanvaarding: in overleg

Specificaties

Aanvaarding In overleg
Bouwvorm Bouwkavel
Soort eigendom Volle eigendom
Hoofdfunctie Overig agrarisch
Nevenfunctie Agrarisch Losse grond
Oppervlakte perceel 0.94.00 ha
Omvang Deelperceel

Graag meer informatie of een bezichtiging aanvragen bij Ten Post, Stadsweg 0-ong? Vul onderstaand formulier in