Groningen, Esserweg 0-ong

Beschikbaar
  • Groningen
  • Oppervlakte perceel: 2.23.00 ha
  • Aanvaarding: Direct
  • Bouwvorm: N.v.t.
  • Hoofdfunctie: Losse grond
Locatie
Annulering; De verkoop bij inschrijving is geannuleerd, de gemeente heeft op het perceel een Wvg gevestigd, deze is inmiddels ook al gepubliceerd!
Verkoop bij inschrijving; Een perceel grasland van 2,23 ha, aan de Esserweg te Groningen.

Omschrijving:
Het registergoed bestaat uit:
Een perceel landbouwgrond die in gebruik is als grasland, het perceel ligt ontsloten aan de openbare weg.
Het perceel is niet gedraineerd
Het perceel bestaat, volgens de bodemkaart van Nederland, deels uit een veldpodzolgrond en deels beekeerdgrond ( zandgrond).
Het perceel is 2,23.00 ha groot

Het perceel is belast met een Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1.1) en Opstalrecht Nutsvoorzieningen (zie 1.2)
Bestemmingsplan: Agrarisch met waarden.

Bodem-
verontreiniging: Voor zover verkoper bekend, is er geen verontreiniging van het object die zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het object.

Waterschapslasten: De gebruikelijke in het gebied geldende lasten.

Verkavelinglasten: nee

Bijzonderheden: Verkoper heeft de onroerende zaak nimmer zelf feitelijk in gebruik gehad. Daarom heeft verkoper koper nimmer kunnen informeren over de afwezigheid van eigenschappen dan wel de eigenschappen of gebreken aan de onroerende zaak waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest indien hij de
onroerende zaakzelf feitelijk zou hebben gebruikt. Daarom komen partijen uitdrukkelijk overeen dat deze afwezigheid van eigenschappen dan wel eigenschappen en gebreken geheel voor rekening en risico van koper komen.
Partijen zijn nadrukkelijk overeengekomen dat de onroerende zaak "as is" wordt aanvaard door koper. Verkoper wil geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare c.q. verborgen gebreken. Hieronder vallen eveneens zichtbare en onzichtbare c.q. verborgen gebreken die het gevolg zijn van het niet bouwen conform de bouwvoorschriften c.q. bouwvergunningen c.q. bestemmingsplanbepalingen e.d.
lndien de onroerende zaak niet de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als agrarische cultuurgrond komt dit voor rekening en risico van koper.

Voorbehoud van gunning voorbehouden aan de verkoper .

Aanvaarding: In overleg.
Betaling: Bij het passeren van de akte.

U kunt uw bieding per mail tot uiterlijk 3 maart 2022 uitbrengen, met uw voorwaarden en daarna zal verkoper binnen 24 uur een keuze maken aan wie er zal worden gegund.
info@reintbruinsmakelaardij.nl

Specificaties

Aanvaarding Direct
Bouwvorm N.v.t.
Soort eigendom Volle eigendom
Hoofdfunctie Losse grond
Oppervlakte perceel 2.23.00 ha
Omvang Geheel perceel

Graag meer informatie of een bezichtiging aanvragen bij Groningen, Esserweg 0-ong? Vul onderstaand formulier in